Priser og tilskud

Kursusgebyr 

Pris for deltagelse er anført ud for de enkelte kurser. Evt. udgifter til bøger og andre materialer i forbindelse med undervisningen afholdes af deltagerne, medmindre andet fremgår af kursusbeskrivelsen. 

Pensionister, efterlønsmod­tagere, arbejdsledige og SU-modtagere/lærlinge (P, E, A og S)

Nogle deltagergrupper kan få ekstra tilskud til deltagelse på hold, der afvikles under Lov om støtte til Folkeoplysning. Det er en generel forudsætning, at man i disse tilfælde på anmodning underskriver en tro- og loveerklæring eller indsender dokumentation for sin status. 

Tilskud gives som anført nedenfor til deltagere med bopæl i de nævnte kommuner: 

Københavns kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale samt modtagere af revalideringsydelse og modtagere af integrationsydelse kan både i Københavns og Frederiksberg kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Kbh/Frb, og skal på anmodning kunne fremsende dokumentation.

Frederiksberg kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU, lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale, modtagere af integrationsydelse, ledighedsydelse, starthjælp eller sygedagpenge - samt ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden indtægt - kan både i og uden for kommunen deltage til reduceret pris. På hold i København og Frederiksberg angives prisen med PEAS Kbh/Frb. Ved deltagelse på hold i andre kommuner kan samme deltagergrupper opnå samme reduktion, som hvis holdet var blevet afviklet i Frederiksberg kommune, ved betaling af den fulde pris til FOF og efterfølgende forevisning af kvittering til Frederiksberg kommune. 

Tårnby og Lyngby-Taarbæk kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) kan i bopælskommunen deltage til reduceret pris, angivet med hhv. PEA Tårnby og PEA Ly-Taa.

Gladsaxe kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere og registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere) samt studerende der modtager SU kan i Gladsaxe kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Gladsaxe. 

Rudersdal kommune 

Folke- og førtidspensionister kan i Rudersdal kommune deltage til reduceret pris, angivet med P Rudersdal (dog ikke tilskud til foredrag).

Gentofte kommune 

Folke- og førtidspensionister, efterlønsmodtagere, registreret arbejdsledige (herunder kontanthjælpsmodtagere), studerende der modtager SU og lærlinge med en underskrevet uddannelsesaftale kan i Gentofte kommune deltage til reduceret pris, angivet med PEAS Gentofte.