Aktiv fritid

Førstehjælp 12 timer

Ved at have lært førstehjælp kan du være med til at redde liv i de vigtige sekunder, inden professionel hjælp når frem.

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse af -og praktiske færdigheder i førstehjælp, således at de er i stand til at holde liv i eller genoplive personer i de vigtige minutter efter at en ulykke er sket.

Vi skal lære:
- Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
- Trinvis førstehjælp til bevidstløse.
- Den livsvigtige ilttransport.
- Nedsat eller standset vejrtrækning.
- Hjertemassage (Hjerte-lunge-redning).
- Årsager til chok.
- Chokforebyggelse.
- Trykforbinding
- Alarmeringsprocedurer.
- El-ulykker.
- Pludselige sygdomme.
- Psykisk førstehjælp

Materialeudgifter kr. 200,- som afregnes med underviseren