Arbejdsskade-foreningen

Psykisk førstehjælp

Ind imellem sker der så meget i vores hverdag, at vi føler, at alt brænder sam-men. Sygdom – dødsfald – smerter – forandring. Hvordan kommer vi videre?