Foredrag og kulturelle oplevelser

Forårsvandringer gennem Københavns historie

Flemming Jerk

Intro
Onsdag den 30. marts 2016 kl. 14.00-15.30
Introduktion til Københavns liv og historie - med fokus på de mennesker, begivenheder og bygninger, der kendetegner det ydmyge fiskerlejes forvandling til hovedstad. Vi mødes i Portalen i Greve.


Mandag den 4. april 2016 kl. 14.00-15.30
Fæstningsbyen

Vi mødes ved Georg Brandes buste foran Kunstmuseet (hjørnet Sølvgade og Østre Voldgade), vandrer gennem Østre Anlæg med det glemte Danmarksmonument og Frederik III´s fæstningsværker
og fortsætter til Kastellet, egentlig Citadellet Frederikshavn, anlagt som idealby til værn og tilflugt.


Onsdag den 6. april 2016 kl. 14.00-15.30
Fyrstebyen

Vi mødes ved Frederik V´s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads med de fire ens palæer og den
imposante Marmorkirke, et symbolsk billede af Enevældens statsbegreb med treenigheden af Gud, Konge og Fædreland. Gennem den fyrstelige bydel med kirker og palæer fra 1700-tallet når vi endnu en kongelig monumentalplads, Kongens Nytorv, hvor Charlottenborg introducerede barokstilen.


Mandag den 11. april 2016 kl. 14.00-15.30
Søfartsbyen

Vi mødes ved Mindeankret for enden af Nyhavn,
hvis sømandsknejper nu er blevet smarte caféer og restauranter, men stadig er det strøg i København, der bedst har bevaret hovedstadens oprindelige karakter af fisker-, skipper- og handelsby.
Vi oplever de maleriske bygninger, hvor talrige kunstnere og digtere har boet, H.C. Andersen således tre forskellige steder.


Onsdag den 13. april 2016
Borgerbyen

Vi mødes foran Bispebjerg Hospitals hovedindgang, Bispebjerg Bakke 23, for at opleve tre aspekter af det borgerlige liv - fra fødsel over samliv til livsafslutning - smukt iscenesat i bygnings- og
havekunst af højeste kvalitet. Bispebjerg Hospital (1908-13) af rådhusarkitekten Martin Nyrop og havearkitekten Edv.Glæsel, den ekstremt moderne boligbebyggelse Slangen af Bjørn Nørgaard m.fl. (2007) og Grundtvigs Kirke (1921-40) af P.V. Jensen Klint er tre uforglemmelige eksempler på mødet mellem håndværk og ånd - og dansk design". Fire strejftog gennem hovedstadens historie - ekspeditioner ud i det velkendte, såvel som det mindre kendte, København, hvor vi møder fortiden og ser faserne i byens udvikling fra fiskerleje til hovedstad.