Kunstskolen Rammen

Kunstskolen Rammen 

er en kunstskole for voksne med særlige behov og med interesse for kunst. Skolen rummer både elever med psykiske vanskeligheder, synshæmmede, fysisk handicappede,udviklingshæmmede, autister og aspergere. Dette kan lade sig gøre i kraft af, at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Eleverne henvises fra kommunen under § 104.Tilbuddet findes på Tilbudsportalen

Læs mere på skolens hjemmeside www.kunstskolenrammen.dk