KURSER I HVALSØ

Foredragsrække i samarbejde med foreningen Mærk Livet

Mandag den 24.september 2018
Ulla Gram
ROSKILDE DOMKIRKE
Ulla Gram fortæller om Domkirken. Fra Katolicismen til Reformationen. Vores fornemme domkirke er på Unescos liste over verdensarven. Konger - Dronninger og kendte personligheder har gennem 1000 år ønsket kirken som deres sidste hvilested. Her kan vi danskere se en enestående kunstsamling i kirken og kapellerne, hvor berømte kunstnere har dekoreret. Dr. Margrethe har besluttet, at hun vil gravlægges i Sankt Birgittes Kapel under glassarkofagen af Bjørn Nørgaard.

Mandag den 29. oktober 2018
Anders Bülow
Nationalpark Skjoldungernes Land
Ander Bülow tiltrådte 1. januar 2017 som nationalparkchef. Han er uddannet forstkandidat og friluftsvejleder. Vi skal høre om, hvad en dansk nationalpark egentlig er, hvordan den arbejder med udgangspunkt i samarbejde og frivillighed, samt hvad perspektiverne for lokalområdet er på sigt. Hør om alle de centrale projekter og indsatser i de første kommende år af nationalparkens virke. Efter mange års tilløb blev Nationalpark Skjoldungernes Land en realitet i 2015. De efterfølgende to år er blevet brugt til at udarbejde nationalparkens plangrundlag og fra 1. april 2017 gik nationalparken i luften med sit aktive virke. Nationalparken har sit sekretariat på Ledreborg Slot – lige midt i den 30 km lange og 20 km brede nationalpark. Nationalparken dækker dele af Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner og indeholder foruden middelalderbyen Roskilde, skovhøjlandet i Bidstrupskovene, det vidtstrakte fredede herregårdslandskab
samt en meget stor del af Roskilde Fjord. Nationalpark Skjoldungernes Land er særlig rig på kulturmiljøer og kulturhistorie og har en særlig fokus herpå.


Mandag den 19. november 2018
Marianne Jelved
”Mit liv i politik under store forandringer.”
Marianne Jelved kom i kommunalbestyrelsen i 1982 og i Folketinget 1987, hvor hun har arbejdet siden. Samfundet og verden har forandret sig meget i de snart 40 år. Det har det politiske arbejde også. Hun har mødt mange mennesker og arbejdet sammen med mange af dem. Hun har rejst i Verden og ikke mindst i Danmark, som hun har sit klare billede af. Hun har lært meget af det, og alt det vil hun fortælle om. 


Mandag den 28. januar 2019
Flemming Nør-Pedersen
Landbrugs- og fødevarepolitik
Som direktør i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer har Flemming Nør-Pedersen fingeren på pulsen, når det drejer sig om producenternes og forbrugernes interesser og forventninger. Danmark er – trods landets størrelse – en global
stormagt, når det gælder fødevareproduktion, hvilket giver mange fremtidige muligheder herhjemme og ude i den store verden. Interessen for og debatten om vore fødevarer spænder vidt – over faktuel viden og til udsagn baseret på holdninger, og det kan være svært for forbrugerne at holde styr på ”almindelige” fødevarer, økologiske, veganske og GMO og non-GMO.


Mandag den 25. februar 2019
Thea Hass
Ungdomsøen – vejen til engagement og nye fællesskaber
Det gamle Middelgrundsfort i Øresund er ved at blive renoveret og åbner i sommeren 2019 som Ungdomsøen – en ø for hele Danmarks ungdom. Ungdomsøen skal medvirke til at skabe næste generation af engagerede samfundsborgere. Det sker
via nye måder at skabe fællesskaber på og nye måder at tænke demokrati på, - hvad enten emnet er FN’s verdensmål, unges trivsel eller unges stemmer i samfundet. Kom med i maskinrummet og hør, hvordan et gammelt søfort genopstår som
Danmarks mest ambitiøse ungdomsprojekt. Som direktør i paraplyorganisationen Spejderne har Thea en aktiv rolle i projektet. 


Mandag den 25. marts 2019
Otto Lundgaard
Et spørgsmål om dannelse
Dannelse angår os alle. Dannelse gør os til mennesker, siges der. Men hvordan? Er dannelse noget med gode manerer, græske templer, uforståelig kunst og kloge indlæg i samfundsdebatten, eller er det mere end det? Eller er dannelse i virkeligheden noget, som ingen er klar over, hvad er - ud over at det i dag er gået tabt? Hvis det er tilfældet, hvordan kommer vi som samfund og kirke ind i kampen for at kunne give det tabte tilbage? Sognepræst Otto Lundgaard har - for øvrigt i godt selskab med Holberg og Grundtvig, hobbitter og kulturministre, filosoffer og almindelige mennesker brugt en studieorlov på emnet, som alle kan tale med om. Han vil gerne delagtiggøre os i, hvad han blev dannet i.


Mandag den 8. april 2019
Lise Nees
Operetter og Musicals
Denne dag vil sang og musik fuldstændig tage over, når Lise Nees underholder med sange fra kendte operetter og musicals. Der kan synges med, nynnes eller lyttes, når Lise Nees gennem sin optræden vækker glade minder frem og skaber en munter og festlig stemning. Lise Nees er professionel sanger uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og har spillet hovedroller i bl.a. ”Les Misérables” og ”The Sound of Music” på københavnske storscener 


Der serveres formiddagskaffe undervejs á kr. 15,-.

Vil du vide mere, så ring venligst til Margit Meibom på tlf. nr.2993 1154.