Træning og sundhed

Argentinsk folkedans

Bydansen fra Buenos Aires

Argentinsk folkedans består af en række forskellige danse. Af disse danse er det bydansen fra Buenos Aires, der har vundet størst udbredelse. Den er udsprunget af de folkedanse, som immigranterne medbragte til Buenos Aires og Montevideo, hovedsage-lig fra Europa, Afrika og de omkringliggen-de latinamerikanske lande.  Det er en im-proviseret dans baseret på enkle grundprin-cipper. Herren eller føreren skal lære at føre og damen eller følgeren skal lære at følge. Det kan være godt at begge parter lærer lidt om begge dele, så man forstår partnerens position. 
Har du lyst til at lære at bevæge dig i et flow med din partner? At lære at udtrykke dig gennem bevægelse og formidle din intenti-on til din partner? At lære at lytte til og følge hinanden og bevæge jer sammen i en har-monisk samklang? Så er den argentinske bydans måske det, du søger.  Det er den dans, du kan lære her.

Vi tilbyder 2 hold: ”Begynder ”, 
”Let øvede/øvede ” plus 2 introduktionsaft-ner .