Motion og sundhed

Mindfulness begyndere

Lær at være tilstede

Vi laver åndedræts-og sanseøvelser.

Det at kunne være  i nuet kommer ikke lige let til os alle. At lave sanseøvelser er træning i kropsligt nærvær.
Målet er at du lærer at være mere tilstede i dit eget liv. At have fokus på det der er vigtigt for dig. Og lære at abstrahere fra hverdagens ”larm”. 
Ideen er at vi hver gang følger individuelt op og snakker om, hvad du har haft af udfordringer.