Motion og sundhed

Bliv bedre til at kommunikere

Få gennemslagskraft i samtalen. Bevar din energi i samtalen og fremstå autentisk og overbevisende.

Vil du blive bedre til at kommunikere klart og tydeligt ? Vil du bevare en åben, ligeværdig dialog trods uenighed?
Vil du lære at sige fra og fastholde dine grænser?

Få en fyldt værktøjskasse så du kan:
- få indblik i hvordan vores forskellige modeller af verden og vores forsvarsmekanismer påvirker samtalen
- blive mere bevidst om de mange planer i en kommunikation fra kropssprog til tonefald, betoninger, øjnenes udtryk til konkrete verbale udsagn
- give kritik på en konstruktiv måde, så du ikke fremprovokerer modstand
- anvende et positivt og anerkendende udgangspunkt i en konflikt, så du bliver bedre i stand til at indgå i et konstruktivt samarbejde