Musikundervisning og sang

Vi synger, fordi vi har lyst

Vi synger, fordi vi har lyst - for at få luft, og fordi vi har noget på hjerte


Kom og syng med.
På dette kursus udvikles deltagernes sangkultur individuelt og i fællesskab. Deltagernes ønsker danner grundlag for, hvor hovedvægten lægges indenfor fællessang og flerstemmig sang. 
Udvalgt sangrepertoire hovedsageligt med udgangspunkt i Højskolesangbogen opbygges og sangerens værktøjskasse fyldes med et nuanceret udvalg af brugbare sangteknikker. Vi kommer også ind på sangenes historie, på indhold og udtryk. Igennem fællessang styrker vi glæde, sangglæde og hyggeligt fællesskab.