Sprog og kommunikation

Engelsk til rejsebrug

Du har haft begynder engelsk og vil gerne repetere udtale, udvide ordforråd og fokusere mere på samtalen. Vi diskuterer emner i forbindelse med at rejse, herunder transport, seværdigheder og spisning.

 You already have beginner English and you would like to improve pronunciation, increase your vocabulary and to focus more on the conversation whilst travelling. We discuss subjects associated with travel, including hotels, transport, sightseeing and eating out.