Baby, Børn og forældre

Forælder til en ordblind

Forælder til en ordblind 

Lektielæsning med et ordblind barn

Du får inspiration til, hvordan du sammen med dit barn, kan gribe lektielæsningen an og du bliver fortrolig med de vigtigste hjælpemidler i en ordblinds skoleliv. I kursusforløbet vil den kompensatoriske it i form af CD-ORD, medlemskabet af NOTA og mulighederne for deltagelse i læseklasse blive gennemgået, så du som forælder bliver fortrolig med hjælpemidlerne.

Underviseren er læsevejleder og møder i sit daglige arbejde forældre til ordblinde, som dels er bekymrede for deres børns akademiske muligheder, dels er rådvilde i forhold til, hvordan de bedst støtter barnets skolegang.

"I mit daglige arbejde som læsevejleder møder jeg forældre til ordblinde, som dels er bekymrede for deres børns akademiske muligheder, dels er rådvilde i forhold til, hvordan de bedst støtter barnets skolegang.

Kurset Forælder til en ordblind gør dig fortrolig med de vigtigste hjælpemidler i en ordblinds skoleliv, nemlig den kompensatoriske it i form af CD-ORD, medlemskabet af NOTA og mulighederne for deltagelse i læseklasse. Derudover får du også inspiration til, hvordan du sammen med dit barn, kan gribe lektielæsningen an"