Personlig udvikling - dig, din sjæl, ånd, krop og hjerne

Din historie - din styrke !

Vi har alle en primær historie som vi fortæller omverden, når vi bliver spurgt hvem vi er. 

Den kan både være negativ ladet såsom ”Jeg er den type, som aldrig rigtig når mine mål”.

Historien kan også være en mere positiv ladet som ”Jeg er den pæne pige, der gør, hvad man forventer af mig”.

Udfordringen er - uanset hvilken type historie, du fortæller - at vores historie ofte definere, hvad vi kan foretage os, og hvad vi ikke kan foretage os. 

Kurset handler om:
 • at se sin livshistorie i øjnene og bruge det man har lært undervejs
 • erkende og acceptere både sine positive og negative sider
 • at give slip på adfærd og tanker, som ikke længere tjener dig
 
Deltagere får redskaber til at blive bevidst om og håndtere:
 • selv-saboterende adfærd
 • Tanker og overbevisninger, der ikke tjener dem
 • Frygt og frustration
 • valget af et (fra)valg
 • deres ønsker i livet og hvordan de nås
 
Ved at deltage i kurset opnår deltagerne:
 • en bevidsthed om og forståelse for deres oplevelser i livet, samt hvad de har lært af dem
 • en følelse af at være god nok og værdig til at leve det liv de ønsker
 • en større tilfredshed med deres liv