Personlig udvikling - dig, din sjæl, ånd, krop og hjerne

Enneagram

Enneagram kursus,

Kend din type og bliv den bedste udgave af dig selv!

Lær dig selv og dine medmennesker bedre at kende med Enneagrammet.

Enneagrammet er for dig, der ønsker at blive klogere på dig selv, dine medmennesker og dine relationer. På kurset gennemgår vi de ni personlighedstyper og lærer, hvordan den viden kan bruges i private, sociale og jobmæssige sammenhænge.

Kurset løber over 8 gange af 3 lektioner, og giver deltagerne en konkret og brugbar viden, der nemt kan integreres i deres hverdag og bidrage til en øget accept og forståelse af andres, såvel som ens egen, adfærd og handling.

1-3 lektion:                         Modellen og de ni personlighedstyper

4-6 lektion:                         Kropstyper / Hovedtyper / Hjertetyper

7-9 lektion:                         Reaktionsmønstre

10-12 lektion:                    Social adfærd

13-15 lektion:                    At finde sin type og se den i andre

16-18 lektion:                    Motivation

19-21 lektion:                    Ligheder og forskelle

22-24 lektion:                    Opfølgning og Enneagrammet i hverdagen

 

Undervisningen vil foregå i en vekselvirkning mellem konkret viden, eksempler fra hverdagen, TV og film, samt gennem åben dialog og erfaringsudveksling.