Foredrag | Debat | Koncert

Træk vejret godt og lev bedre

Stress, angst, søvnproblemer....

Kan det skyldes måden du trækker vejret på? 

Har du lidt for meget pres på til daglig? 
Prøver din krop, via forskellige symptomer, at fortælle dig noget?

Kom og hør hvordan du, med åndedrættet som enkelt men effektivt virkemiddel, kan bedre både dit fysiske helbred samt din psykiske og mentale balance. 

De fleste mennesker i dag trækker, af forskellige årsager og helt uden at vide det, vejret på en uhensigtsmæssig måde – nemlig hurtigt og overfladisk.  Det betyder for det første, at vi ubevidst skaber en ubalance mellem ilt og kuldioxid i kroppen, hvilket fører til at kroppens celler ikke får den nødvendige ilt. Vi kører derfor på nedsat blus – måske gennem et helt liv. Derudover betyder det at vi primært har aktiveret den del af nervesystemet som stresser og nedbryder kroppen. Dvs. at kroppen ikke får mulighed for at restituere og genopbygge sig selv, efter at have været presset eller stresset i kortere eller længere tid. 

Samlet set fører et sådant åndedræt til en række af uhensigtsmæssige påvirkninger i nervesystemet, i kroppens celler og i kroppens samlede system. Og det har afgørende negative konsekvenser for vores energi, evne til overblik, koncentration og fokus samt evnen til at tackle stress- eller konfliktfyldte situationer.

Kender du til symptomer som stress, angst, søvnproblemer, manglende energi og overskud, dårlig hukommelse, hovedpine, skulder-nakkesmerter, forhøjet blodtryk, astma, fordøjelsesproblemer, etc.?

Eller vil du bare gerne opnå mere ro, bedre kontakt til dig selv og din egen krop, eller ønsker du strategier til at opnå bedre performance i fx arbejds- eller sportspræstationer? I så fald er dette foredrag noget for dig.

Foredraget har fokus på at formidle, hvorfor det er vigtigt at du opnår et optimalt hverdagsåndedræt, hvordan du gør det, samt hvordan du kan bruge krop og åndedræt til at bringe dig selv i ro i pressede situationer. Der tages udgangspunkt i dagligdags situationer som vi alle kender. Eksempler fra din dagligdag inddrages gerne.

Du får:
Grundlæggende viden om åndedrættets funktion og betydning for krop og sind.
Viden om hvordan åndedrættet kan kobles til enkle kropslige og mentale strategier i forbindelse med stress-/angsthåndtering eller personlig udvikling.
Enkle anvisninger til et hensigtsmæssigt åndedræt i hverdagen.
Effektive teknikker som du selv kan arbejde videre med hjemme.

Rebekka er uddannet ergoterapeut og åndedrætstræner med efteruddannelse bl.a. indenfor Kognitiv Adfærdsterapi – med fokus på kroppens ressourcer