Foredrag | Debat | Koncert

Begrib Danmark og danskheden

Koldinghus FOF Kolding-Vejen

Gæst i et yndigt land: Om at begribe Danmark og danskheden

 

Har du mod til at hilse på en udlænding? 

Har du en udenlandske nabo eller bekendt, som du ønsker at få et bedre kendskab til?
Har du mod til at hilse på en udlænding?
Synes du at kulturelle forskelle er noget bøvl?
Tror du folk med andet religion er svær at omgås?
Synes du at det er svært at kommunikere med en der ikke taler dansk nok?
Vil du vide mere om, hvad kultur er, samt hvordan det påvirker vores opfattelse og adfærd i praksis? 

Kom og lyt med til en livslang erfaring i integrations-feltet, hvor personlige og faglige erfaringer danner grundlag for at knække den kulturelle kode og er med til at bygge bro mellem kulturerne til alles fordel. 

Denne debat og foredragsaften vil sætte fokus på følgende emner:

Hvad er kultur?
Hvad er integration?
Hvordan viser den tavse viden sig i praksis?
Hvordan forstår vi tal og fakta?
Hvorfor danner vi fordom?

Kom og nyd en aften med mange faktuelle oplysninger om udfordringer og historier om hvordan integrationen er i praksis.

Om foredragsholderen, Nidal Seide

Nidal ankom til Danmark i 1986 som palæstinensisk flygtning. Efter en del år med kamp for at frigøre sig og integrere sig, fik hun sin første eksamen som dansklærer. Hun er uddannet folkeskolelærer med fire linjefag. Dansk, engelsk, religion og billedkunst. Nidal har arbejdet som dansklærer i 10 år og tog derefter en kandidat i kulturformidling med speciale i afklaring af den tavse kulturelle viden. Derefter blev hun selvstændig med sin egen konsulentvirksomhed, hvor hun bidrager til integration over hele landet.

Nidal har altid været aktiv med at hjælpe andre til en bedre integration og har siddet som Integrationsråds næstformand i Brønderslev kommune og som næstformand for Rådet for Etniske Minoriteter. Hun har beskæftiget sig med foredrag og udforsket kulturen på egen hånd både fagligt og praktisk. Du kan se mere om Nidal Seides virke og erfaringer på nidals.com