Foredrag | Events

Foredrag

Enneagram - et foredrag om personlighedstyper

Enneagrammet er et psykologisk persontype værktøj, der beskriver ni grundlæggende personlighedstyper. Typerne oplever verden på hver deres måde og har bestemte vaner, reaktions-mønstre og særlige egenskaber.

Enneagrammet afdækker den menneskelige adfærd, der knytter sig til hver af de ni typer og samtidig deres forskellige motiver, værdier og behov, som ligger til grund for typernes adfærd.

Navnet Enneagrammet, kommer af ennea (det græske ord for ni) og grammos (det græske ord for figur), da modellen afspejler sammenhængen mellem de ni per-sonlighedstyper, og hvordan de er forbundet med hin-anden.

Enneagrammet er på ingen måde en sandhed omkring hvem vi er som individer, for vi rummer alle langt mere, end en model kan beskrive. Men Enneagrammet bidrager med viden og indsigt, der kan skabe forståelse og accept af sig selv og ikke mindst til at skabe rummelighed over for andre. At kende Enneagrammet og sin egen personlighedstype, er en vej ud af den boks, du allerede definerer som ‘typisk mig’. Enneagrammet åbner op for, hvad det er, der ubevidst driver hver af os til vores succeser, men også til vores udfordringer og fejltagelser.

Vi har alle ni typer i os – men der er én type, som er mere dominerende end de andre.

Det er de sider af dig, som især viser sig, når du er under pres. Ingen af de ni typer er bedre end andre, vi har alle hver vores styrker og udfordringer.

I løbet af 2 timer vil Lene Juel Buch - som er systemisk konsulent og certificeret master coach - fortælle om enneagrammet og mest af alt om de personer du kender. Og når det nu er så rigtigt, det der bliver sagt om "alle de andre" så kan det jo være, du pludselig genkender dig selv...  Hvilken personlighedstype er du?   Og hvem synes dine omgivelser at du er?   

Der er kaffepause cirka midtvejs.... 

Når du har tilmeldt dig foredraget kan du klikke her og downloade en minitest, som du kan tage inden foredraget... Du kan tage den med til foredraget.

Holdoversigt
Hold Nr. Afholdes Sted Foredragsholder Lektioner Pris
26138
fre 23-09-16 10:00
KUC
Lene Juel Buch
2,5 lekt.
Kr. 150