Dig selv og din fritid

Konflikthåndtering / mægling

Konflikter findes alle steder og der findes en række værktøjer, som kan løse konflikter - og det har underviseren gode erfaringer med. 

Mægling er også en metode til at bilægge konflikter på arbejdspladsen eller f.eks. mellem to naboer.