Bestyrelsen har i overensstemmelse med vedtægternes § 4, stk. 2 besluttet at medlemmer af FOF Kolding indkaldes til ekstraordinær

Generalforsamling

til afholdelse lørdag den 24. juni 2017 kl. 10.00 i lokale 0.32 på KUC, Ågade 27, 6000 Kolding.

Af hensyn til traktementet anmodes om tilmelding ved at klikke her

Dagsorden jf. vedtægternes § 4, stk. 5:

  1. Valg af referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af dirigent
  4. Vedtægtsændringer
  5. Eventuelt

Indkaldelsen er opslået i foreningens kursusprogram på www.fofkolding.dk fra den 29. maj 2017.

Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, som ved gyldigt medlemsbevis dokumenterer deres adgangsberettigelse. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle med gyldigt medlemsbevis, som har været medlem af foreningen i mindst 1 måned før afholdelse af generalforsamlingen. 

Forslag under punkt 4 er fremsendt til alle medlemmer via mail sammen med indkaldelsen. Medlemmer, der ikke kan se at have modtaget forslagene, kan rette henvendelse herom via foreningens info-mail. 

Der serveres kaffe og brød til de, der har tilmeldt sig senest 23. juni kl. 11.00. Af hensyn til traktementet anmodes om tilmelding ved at klikke her