Hold for dig, der ikke kan deltage på et alment hold

Angst og uro

Hold styre på dit åndedræt FOF Kolding-Vejen

Håndtering af angst/uro med krop og åndedræt

Konkrete teknikker til at håndtere din uro eller angst.

Målet er at du over forløbets 12 uger får opbygget din egen ”redskabskasse”, sådan har du har strategier og teknikker til at tackle de situationer, som er udfordrende for dig nu. Omdrejningspunktet er åndedrættet, som suppleres af kropslige, praktiske og mentale strategier i den mængde og sammensætning som passer til dig og din situation. 

Du vil lære hvad et hensigtsmæssigt åndedræt er og hvordan du opnår et forbedret hverdagsåndedræt. Desuden vil du lære hvordan du kan bruge kroppen og åndedrættet til at forebygge og tackle akut opståede situationer. 

Konkret vil du få:

Viden om åndedrættets funktion og betydning for krop, sind og sjæl
Undervisning i hvordan du opnår et hensigtsmæssigt hverdagsåndedræt
En vifte af effektive åndedrætsteknikker
Kendskab til kropslige og mentale strategier og du lærer at kombinere disse med åndedrættet
Kendskab til hvordan du tolker de signaler du får fra kroppen.

Hver gang vil bestå af praktiske øvelser, men også af dialog ud problematikker/erfaringer fra deltagernes egen hverdag. Således vil der være mulighed for at skræddersy teknikker til din situation og din dagligdag. Det må forventes, at man hver gang får en eller flere hjemmeopgaver eller fokuspunkter med hjem. 

Deltagerne opfordres til at tage papir og blyant med, for at kunne notere øvelsernes effekt, refleksioner og evt. hjemmeopgaver. Der vil blive udleveret den relevante teori.

Kroppens og åndedrættets betydning for uro/angst.

Lige så vel som det hus vi fysisk bor i, er kroppen hus for vores sind og sjæl. Kroppen er med andre ord den base vi har brug for, for at kunne være i balance.

Uden en veludviklet kropsbevidsthed – en velfungerende base - vil vi opleve vanskeligheder i dagligdagen i forhold til at begå os i livet - med os selv, blandt andre og når vi møder udfordringer. Når vi har en god kontakt til kroppen, så har vi et sted hvor vores uro, angst og tankemylder kan lande - vi har et fast holdepunkt. 

Et åndedræt som er hurtigt og overfladisk aktiverer - og aktiveres af - den del af nervesystemet, som stresser og nedbryder kroppen. Omvendt er åndedrættet ved bevidst brug det mest effektive redskab til at opnå en bedre kropsbevidsthed og til at aktivere den beroligende og genopbyggende del af nervesystemet. Vi kan derfor lære strategier og teknikker til at mindske kroppens stressniveau og herigennem blive i stand til at være i ellers svære situationer.

Effekten af et bevidst åndedræt vil vise sig umiddelbart, når det bruges. Det der dog også være en effekt over tid gennem vedvarende træning, som vil resultere i bedre overblik, mere overskud, bedre søvn, bedre koncentration samt en øget evne til at stå ved egne behov og ønsker. 

Gruppen har tavshedspligt.

Deltagelser på holdet forudsætter udfyldelse af Tro- og loveerklæring, som afleveres til underviseren på første mødegang.

Hent tro- og loveerklæringen HER