Særligt tilrettelagte hold | Hjerteforeningen | Kræftens bekæmpelse | Ældre sagen

Hjertepatienter

Hjerteforeninge

Kunne du bruge inspiration til at fastholde eller komme i gang med motion?

Så er disse kurser noget for dig, hvad enten du er hjertesyg eller er i risiko for at blive det.

Vi øver udendørs og indendørs og styrker musklerne og konditionen på varieret måde.

Undervisningen varetages af fysioterapeut med erfaring i hjerterehabilitering

Særligt tilrettelagt hold hvor øvelserne tilpasses, den enkelte deltager og planlægges så underviseren har ekstra tid til og overblik over den enkelte deltagers særlige behov. Formålet med kursusformen er, at man som aktiv deltager vedligeholder sin livs- og helbredssituation for dermed at fastholde en tidligere genoptræning og sikre, at man også fremover personligt kan magte sin livssituation i forhold til det konkrete handicap.  

For deltagelse afkræves en tro og loveerklæring fra den enkelte deltager.

Husk skemaet skal sendes til FOF Kolding sammen med tilmeldingen.

Tro og love erklæring - handicaperklæring