W ud

Engelsk Everyday - Trin 3 Ældre Sagen

Du forstår sproget, men vil oparbejde en større sikkerhed i formulering i sprogets forskellige situationer. Der er skriftlige opgaver.