W ud

Bristede drømme i Danmarks koloni i Vestindien

Bristede drømme i Danmarks koloni i Vestindien

Hvordan ville De Vestindiske øers forhold være i dag, hvis de ikke var blevet solgt? 

Efter USA´s overtagelse af øerne, forventede befolkningen en kraftig forbedring af de sociale forhold, men det skulle gå helt anderledes.

USA´s interesse for øerne var meget lille, og da forvaltningen var ledet diktatorisk af militære og civile guvernører, der for manges vedkommende blev indsat uden lyst, evner eller fornøden interesse, faldt levestandarden til direkte sult og fattigdom.

Foredraget belyser livet på øerne med de små og store forandringer og begivenheder fra 1917 til 1970, hvor befolkningen for første gang selv kunne vælge deres guvernør, men selv i dag kan den vestindiske befolkning ikke stemme ved USA´s præsidentvalg, for de er altså endnu ikke rigtige amerikanere, derfor er foredragets titel: Bristede drømme.

En fortælling om øerne fra en anden vinkel…

Dette foredrag indgår i FOF Koldings FREDAGSHØJSKOLE, hvor du får 7 foredrag og en udflugt til en lav pris. Klik her og se et særdeles godt tilbud.