Kultur, fritid, økonomi og historie

Den danske guldalder

Guldalder FOF Kolding-Vejen

Den danske guldalder

Den første halvdel af 1800-tallet var en helt særlig periode inden for dansk litteratur og kunst. Fra denne periode kommer mange af vore kendte kunstnere som Adam Oehlenschläger, H. C. Andersen, Bertel Thorvaldsen og Søren Kierkegaard.

Periodens malere, som fx C. W. Eckersberg, var med til at tegne det idylliske billede af Danmark, som støttede den nationale vækkelse, som førte til, at vi fik grundloven i 1849.

Efter en introduktion fortælles/samtales hver kursusgang om en af de kvinder og mænd, som repræsenterede forskellige kunstarter i perioden. I løbet af kurset aflægges et besøg på Vejle Kunstmuseum, som har en samling af malerier fra perioden.