Registrering

Registrering af oplysninger

Alle oplysninger vedr. Deres tilmelding gemmes og opbevares jf. Bogføringsloven i 5 på hinanden følgende regnskabsår, hvorefter de slettes. De har jf. Persondataloven adgang til at se, hvilke oplysninger vi har registreret vedr. Deres person. Henvendelse herom rettes til FOF Midtsjællands kontor.