Bevægelse og sundhed

Åndedræts workshop

Du trækker vejret – men hvordan?

Hvorfor træne vejrtrækningen – den passer jo sig selv. Ja, vist gør den det, men kvaliteten af din vejrtrækning har stor betydning for dit velvære.
Du trækker vejret ca. 20.000 gange om dagen, så forbedrer du kvaliteten af din vejrtrækning, vil det have positiv effekt på din daglige tilstand.

Så kom og pust liv i dit åndedræt!

I workshoppen vil du få et teoretisk indblik i åndedrættets funktion og derefter arbejde med det, igennem forskellige øvelser.

Alle kan deltage.

Påklædning: tøj du kan bevæge dig i.

Har du brug for mere information om workshoppen, er du velkommen til at ringe til underviseren.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.