Bevægelse og sundhed

Afspænding og bevægelse

Undervisningen tager sigte på at øge såvel det fysiske, som det psykiske velbefindende og forebygge og afhjælpe almindelige belastnings- og slidproblemer. Kurset omfatter afspændende, smidiggørende og optrænende øvelser samt kredsløbsøvelser.

Løs og lun påklædning – tæppe og lille pude medbringes.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.