Foredrag

Kulturrækken

Præst for Gud, Dronning og fædreland  ·  Onsdag den 25.10.17  ·  kl. 14.00
Erik Norman Svendsen, kgl. konfessionarius
Erik Norman Svendsen er født i København og blev uddannet teolog fra Københavns Universitet i 1968. Siden har han været sognepræst i forskellige sogne og generalsekretær i Kirkefondet. I perioden 1992-2009 beklædte Erik Norman Svendsen embedet som biskop over Københavns stift. I 2008 blev han udnævnt Kongelig Konfessionarius, hvilket betyder, at han er kongehusets private præst, og forestår de dermed forbundne handlinger: dåb, vielser og begravelser i kongehuset og desuden er Dronningens sjælesørger.
Nye – og truede ord, to sider af samme sag!  ·  Onsdag den 22.11.17  ·  kl. 14.00
Pia Jarvad, fhv. amanuensis i Dansk Sprognævn
Pia Jarvad har især beskæftiget sig med nye ord og udtryk, deres opståen og udbredelse og arbejdet med opdatering og redigering af nye ord i dansk. Forskningen har især ligget inden for ordforrådet i dansk, med særligt henblik på engelskpåvirkningen af dansk, nydannelser og udarbejdelse af ordbøger. Sammen med over 30 nordiske forskere har Pia deltaget i det nordiske projekt: Moderne Importord i Norden 2000-2010. Vi kommer således omkring sprogets evige foranderlighed og hvad der kommer og forsvinder.
Historien om Katharerne og Sydfrankrig  ·  Onsdag den 13.12.17  ·  kl. 14.00
Ole Clifford, forfatter
I hele området omkring Pyrenæerne var der kampe om magten i 1100-tallet. Flere adelige ville tildrage sig  de rige landområder for at kunne inddrage flere skatter og dermed blive mere velhavende. Den tidligere pave Alexander d. III, havde i flere forsøg prøvet at udrydde katharerne, der holdt til i det vi i dag kender som Languedocområdet, men uden held. Vi vil høre om katharerne, deres religion og levevis. Paven, Innocent d. III, sendte i 1244 sine tropper til Montsegur, i det der i dag kendes som Albigenserkorstoget, og hvor over 200 katharer blev brændt som kættere.
 
Fordraget er oprindeligt annonceret med Lone Abrahamsen som foredragsholder, men da hun har fået forfald, er det i stedet lykkedes at få forfatteren til bogen "Katharerne" fra 2015 til, med udgangspunkt i bogen at fortælle
 
Den sidste Inkaprinsesse  ·  Onsdag den 24.01.18  ·  kl. 14.00
Ulrik Kristiansen, cand.mag.
Hun var den sidste overlevende prinsesse fra det engang så mægtige Inkarige der herskede over Sydamerika fra Ecuador til Chile: Datter af den sidste ubestridte inkakejser, Huayna Capac. Hun blev født som Coya Manco Capac men døbes Doña Beatriz af de spanske erobrere. Det meste af Coyas familie bliver dræbt, da Spanien invaderer Inka Riget i 1532, og Coya selv taget til fange. Hun bliver gravid som 17-årig med en spansk soldat, der holder hende som konkubine, men ender med tiden som leder af resterne af inkaernes kongehus, der stadig holder til i den gamle hovedstad Cusco, som nu er en spansk koloniby. Her får Beatriz ansvaret for at prøve at skabe fred mellem spanierne og de inkaer, der stadig kæmper fra deres skjulte by langt ude i junglen. Hør om hendes utrolige skæbne og se fantastiske rejsebilleder fra inkaernes Peru.
Luther og reformationen  ·  Onsdag den 28.02.18  ·  kl. 14.00
Martin Schwarz Lausten, professor emeritus teol
Hvad var det egentlig Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og de katolske kirker så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter og blev fredløs? I foredraget berettes om Luthers liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen. Også hans personlige forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund, omtales. Der foretages også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der spørges om, hvorledes vi i dag har forvaltet den lutherske arv. Foredragsholderen er dr.theol., har været professor i kirkehistorie ved Københavns universitet til 2008 og er stadig tilknyttet fakultetet. Han har bl.a. skrevet Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator, 2.udgave, Kbh. 2016, bøger om andre reformatorer og Reformationen i Danmark, 4. udg., Kbh. 2016., som også er oversat til tysk og italiensk.
Thi hjertesproget er vers og sang  ·  Onsdag den 21.03.18  ·  kl. 14.00
Jens-Christian Wandt, tenor
Med udgangspunkt i eget liv, fortæller Jens-Christian Wandt, engageret og med megen humor om bl.a. opvæksten på Vesterbro i København, de tætte bånd til Skagen og Vendsyssel, om udfordringer på de skrå brædder, om mødet med store personligheder, om at miste og vinde på samme tid, og om hvordan indtryk bliver til udtryk. Jens-Christian Wandt er aktuel med programmet "Thi hjertesproget er vers og sang", hvor kendte sange og salmer krydres med givende ord og inspirerende tanker om livet. Der bydes derfor på en eftermiddag krydret med solistiske indslag og fællessang.
OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.