Foredrag

Luther og reformationen

Hvad var det egentlig Martin Luther ville? Hvorfor blev modsætningen mellem ham og de katolske kirker så uoverstigelig, at han udstødtes som kætter og blev fredløs? I foredraget berettes om Luthers liv som munk, om de bibelstudier, som gav ham et nyt syn på kristendommen. Også hans personlige forhold i Wittenberg og de følger, som hans opgør med pavekirken fik for kirken og det verdslige samfund, omtales. Der foretages også et strejf til den lutherske reformation i Danmark, og der spørges om, hvorledes vi i dag har forvaltet den lutherske arv. Foredragsholderen er dr.theol., har været professor i kirkehistorie ved Københavns universitet til 2008 og er stadig tilknyttet fakultetet. Han har bl.a. skrevet Martin Luther. Munk. Oprører. Reformator, 2.udgave, Kbh. 2016, bøger om andre reformatorer og Reformationen i Danmark, 4. udg., Kbh. 2016., som også er oversat til tysk og italiensk.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.