Foredrag

Hvad er tænkning?

Hvad vil tænkning sige? Sådan spurgte filosoffen Martin Heidegger i en række forelæsninger, der udkom i år 1954. I disse forelæsninger finder man Heideggers stadigvæk provokerende udsagn om, at ‘det betænkeligste er, at vi endnu ikke tænker’, og at ‘videnskaben tænker ikke’. Vi vil i kurset tage udgangspunkt i tanker fra Heideggers forelæsninger. Vores emne vil være et forsøg på at finde ud af, hvad tænkning overhovedet er: Hvad er det, vi gør, når vi tænker? Hvad er tænkningens genstand? Kan tænkning læres? Hvilken forbindelse er der mellem tænkning og handling? Hvilken forbindelse er der mellem tænkning og viden? Og hvad nytter tænkningen overhovedet? I undersøgelsen heraf vil vi gå ud over Heideggers forlæg og inddrage bl.a. Sokrates, Platon, Aristoteles,
Kant og Hannah Arendt.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.