Foredrag

Beskæring af havens planter

Beskæring og udtynding af planterne er en vigtig del af havens vedligeholdelse, og betydningsfuld mht. blomstring og frugtsætning. 

Hortonom og havearkitekt AnneMarie Sørensen vil gennemgå de korrekte teknikker for beskæring og formning af havens buske og træer, roser samt klatreplanter. 

Der vil også blive vist idéer til opstamning af buske og træer, f.eks. som alternativ til fældning. Desuden vil der i praksis blive demonstreret, hvordan man kan pode på sine eksisterende frugttræer.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.

 

Salen findes således. Man kører ind til bebyggelsen ad Skt. Agnes Vej og holder til højre. For enden af parkeringspladsen finder man salen på venstre side. I forhold til det viste kort ligger salen længere framme  ad Skt. Agnes Vej.