Foredrag

Den summende blomstereng

Der er for tiden stort fokus på insekter og biodiversitet. Forholdene for vores insekter er generelt blevet forringet, og vi kan som haveejere give en hjælpende hånd. Det gælder både sommerhusejere, de som har have ud til det åbne land og de, som bor i mere bymæssig bebyggelse. I naturen summer og flagrer insekterne på lysåbne arealer med blomstrende planter og de rette forhold for at få afkom. Vi kan efterligne de steder i vores haver. Man skaber ikke blot en blomstereng ved at lade være med at slå græsset, hvis man har en god næringsrig lerjord. Man må udvælge og indplante de rette stauder. Man kan også lave en blomstereng på bar jord og designe det som et dynamisk staudebed. Der er flere muligheder. Kom til dette foredrag og få en god baggrund for at skabe en dejlig blomstereng i haven.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.