Hvad er sandhed?

I dag er spørgsmålet: ”Hvad skal jeg tro på?” mere aktuelt end nogensinde. Åndsvidenskaben beskriver kredsløbet som et evigt princip bag reinkarnationen, bag karmaloven, bag døgn- og årskredsløbet, osv. I dette perspektiv på livet findes hensigt og mening i alle udviklingsprocesser, både de individuelle og de globale – selvom det ikke ser sådan ud.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.