Foredrag

Martinus' Verdensbillede, 5 nye foredrag

Alt liv er forbundet – enhed og mangfoldighed  ·  Torsdag den 25.10.18  ·  kl. 19.00
v/ Søren Grind

En grundlæggende årsag til lidelse er oplevelsen af separation. Vores tryghed i flokken og i familien udfordres stærkt i en tid med voksende selvstændighed og individualitet. Med udviklingen af den humane følelse og den stærkt voksende internationalisme mærker stadigt flere mennesker en forbundethed, der ikke begrænses af nationalitet, køns- og klassetilhørsforhold. Fælles interesser, kunst og videnskab bygger broer mellem mennesker.


Det følsomme menneske  ·  Torsdag den 29.11.18  ·  kl. 19.00
v/ Søren Olsen

Åndsvidenskabeligt set, bliver vi alle gennem udviklingen stadigt mere følsomme, intelligente og bevidste. Samtidigt har vi dyriske evner fra fortiden, der er ufølsomme, uintelligente og delvist ubevidste. Martinus beskriver en række adfærdsmønstre, vi er nødt til at forholde os bevidst til, fordi de er undergravende for vores fysiske og psykiske sundhed.


Menneskeheden og fremtiden - Fremtidssamfundet  ·  Torsdag den 31.01.19  ·  kl. 19.00
v/ Lene Jeppesen

Den verden vi oplever i dag kan virke så kaotisk og voldsom, at vi til tider mister modet i forhold til fremtiden.
Åndsvidenskaben viser dog, hvordan de erfaringer menneskeheden i dag gør sig, på fineste vis danner grundlaget for skabelsen af fremtidens samfund. Det der virker vil få lov til at spire og udvikles. Det der skaber ulykke vil blive udfaset, fordi alle på egen krop, gennem vores individuelle livserfaringer liv efter liv, oplever ubehaget og derfor ønsker det afløst af det, der er livgivende, inspirerende og glædesfyldt for helheden. Foredraget beskriver desuden fremtidens samfund, dets værdier og virkemidler.


Døden, livets største overraskelse  ·  Torsdag den 28.02.19  ·  kl. 19.00
v/ Solveig Langkilde

Ligesom døgn og år danner fortsættende kredsløb, er hvert liv vi lever også et led i en uendelig kæde af kredsløb. På tilsvarende måde som søvnen er en hvile og tid for opladning af ”batterierne” for livskraft, er også døden en overgang til en lys åndelig verden, hvor vi både kan udfolde de talenter, vi har skabt i de fysiske liv, og samle kraft og inspiration til næste inkarnation. For hvert liv udvikler vi evnen til at tænke og handle mere og mere logisk og kærligt.


Martinus syn på Jesus  ·  Torsdag den 28.03.19  ·  kl. 19.00
v/ Ole Therkelsen

Martinus anså Jesus for at være modellen på det fuldkomne menneske. I kraft af sin egen kosmiske sanseevne kunne Martinus lave sin kosmologi, det evige verdensbillede – uden at referere til Jesus og Bibelen. Men han ville alligevel retfærdiggøre Jesus ved med sit værk at videnskabeliggøre og intellektualisere alle hans udtalelser og dermed dokumentere dem som sandhed.


OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.
Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted     Pris
81070
tor 25-10-18 19:00
Roskilde
          
          
Kr. 584