Foredrag

Menneskeheden og fremtiden - Fremtidssamfundet

Den verden vi oplever i dag kan virke så kaotisk og voldsom, at vi til tider mister modet i forhold til fremtiden.
Åndsvidenskaben viser dog, hvordan de erfaringer menneskeheden i dag gør sig, på fineste vis danner grundlaget for skabelsen af fremtidens samfund. Det der virker vil få lov til at spire og udvikles. Det der skaber ulykke vil blive udfaset, fordi alle på egen krop, gennem vores individuelle livserfaringer liv efter liv, oplever ubehaget og derfor ønsker det afløst af det, der er livgivende, inspirerende og glædesfyldt for helheden. Foredraget beskriver desuden fremtidens samfund, dets værdier og virkemidler.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.