Hensyntagende bevægelse

Kroppen og dig i fokus

På dette hold tages der udgangspunkt i og hensyn til den enkelte deltager. Specifikke problematikker, såsom rygproblemer, svag/spændt bækkenbund, nakke- og skulderspændinger,  nedsunket fodsvang, osv., vil der således tages op i det omfang, der er behov for det.

Vi arbejder sammen henimod øget kropsbevidsthed, hensigtsmæssig brug af kroppen og mere muskelstyrke og ledbevægelighed.
Derudover vil vi arbejde med kondition, balance, bækkenbund og altid slutte af med en grundig og fagligt baseret guidet afspænding.

En fast bestanddel af undervisningen er desuden information og dialog omkring kroppens opbygning og funktion, herunder hensigtsmæssig kropsbrug og -holdning.

Det er en forudsætning for deltagelse på disse hold, at hver enkelt deltager underskriver en erklæring hos læreren på holdet, hvori man angiver at have et handicap relaterende til undervisningen i et bestemt fag. Der skal således afgives erklæring for hvert fag man deltager i. Har man en gang afgivet erklæring, vil denne fremover være gældende for deltagelse i det pågældende fag.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.