Hensyntagende undervisning

Hensyntagende Gotved bevægelse og afspænding

For bevægelseshæmmede

Formålet med undervisningen er at afhjælpe eller formindske et eksisterende/dokumenteret handicap. Vi træner muskulaturen og bevægeligheden i leddene, desuden arbejdes med venepumpeøvelser, arbejds- og hvilestillinger.

Der undervises i kroppens opbygning og funktions (anatomi), ligesom forskellige emner f.eks. rygproblemer, svag/spændt bækkenbund, hænder, fødder, skulder/nakkeproblemer vil blive taget op i det omfang, der er behov for.

Nøgleord er udspænding – afspænding – optræning – og koordinering. 

Det er en forudsætning for deltagelse på disse hold, at hver enkelt deltager underskriver en erklæring hos læreren på holdet, hvori man angiver at have et handicap relaterende til undervisningen i et bestemt fag. Der skal således afgives erklæring for hvert fag man deltager i. Har man en gang afgivet erklæring, vil denne fremover være gældende for deltagelse i det pågældende fag.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.