Hensyntagende undervisning

Holdningskorrigerende gymnastik

Holdningsgymnastik ved mensendiecklærer Bernadette Løvholm.
Gymnastikken tager udgangspunkt i kroppens anatomi og lærer dig korrekte bevægelser samt gode arbejdsstillinger, der vil hjælpe dig i din hverdag.

Gymnastikken er en anderledes form for styrketræning, som forbedrer muskelkontrol, koordination og balance, og hvor du som sidegevinst får opbygget en god holdning og mindsket eventuelle rygproblemer.

Mød op med godt humør og lidt kropsnært/elastisk tøj.

Det er en forudsætning for deltagelse på disse hold, at hver enkelt deltager underskriver en erklæring hos læreren på holdet, hvori man angiver at have et handicap relaterende til undervisningen i et bestemt fag. Der skal således afgives erklæring for hvert fag man deltager i. Har man en gang afgivet erklæring, vil denne fremover være gældende for deltagelse i det pågældende fag.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.