Kalender

Fra Bach til Berg

- nedslag i den tyske operas storhedstid

Fra midten af 1700-tallet øgedes interessen for egentlig tysksproget opera og 1800-tallet kunne opvise en mangfoldighed af musikdramatik, der spænder fra det muntre, djærve og hyggelige over det kraftfulde og storladne til det dybsindige, raffinerede og sublime. Og det tyske kulturområde er senere uden sammenligning blevet det mest operadyrkende i verden. Foredragene fokuserer på udvalgte, centrale bidrag til denne meget vigtige del af den europæiske operaprofil, hvor vi bl.a. skal se på operaernes type, opbygning, tradition, og komponisternes brug af operaorkestret, symbolsproget, og hvordan de har vægtet forholdet mellem teksten og musikken. Det vil blive ledsaget af en oversigt over de spændende og til tider brogede politisk/historiske forhold, som har været med til at afstikke betingelserne for operaernes tilblivelse, videre skæbne og deres store indflydelse på eftertidens værker.

31/1 Amadis (J.C. Bach - 1779) Som den eneste i den store Bach-familie har Johann Christian komponeret operaer, men først efter at den strenge anti-opera-far Johann Sebastian var død. Det er mødet med J.C. Bachs modne værker og ikke mindst Amadis, at man bliver klar over, hvor Mozart har sit tonesprog og sin instrumentationsteknik fra. De var nære venner og gode kollegaer på trods af en stor aldersforskel. Handlingskarakteren i Amadis er historisk-mytisk med overnaturlige fænomener, som påkaldelse af underverdenen og diverse guder, og som sådan er den typisk for en barokopera, men tonesproget er wienerklassisk. Også på den måde bliver J.C. Bach brobygger mellem den tyske barokopera og wienerklassisk opera.

14/2 Tryllefløjten (Mozart - 1791) Oplysningstidens vigtigste og verdens hyppigst spillede opera burde stå på alverdens kulturkanoner pga. af sit universelle kunstneriske udtryk og vigtige etiske udsagn om bl.a. erkendelse, tillid, ligestilling og kærlighed. Af samme grund har den haft kolossal betydning, og ikke kun for tysk opera. 'Den hellige treenigheds overhøjhed' giver tallet 3 en særstatus og det styrer dels antallet af scener i de 2 akter, dels antallet af samlinger af 3 begreber (triader) og dels antallet af forbilleder for operahistoriens første helt store basparti (Sarastro) og endelig er det fundamentet for den frimurersymbolik, der gennemsyrer hele værket.

28/2 Jægerbruden (Weber - 1821) Operaen er grundlaget for al tysk, romantisk opera og en vigtig nøgle for forståelsen af f.eks. Wagner som har overtaget Webers brug af ledemotiver og sammenstillingen af fortid, nutid og fremtid.   Når presset og fristelserne bliver for store, sælger man sin sjæl til djævelen. Og der er tydelige analogier i handlingen til Goethes Faust. I det forarmede Böhmen i tiden efter 30-årskrigen (1648) vil jægeren Max for alt i verden sikre sig sin elskede Agathe og drømmejobbet som skovfoged, hvilket vil være gevinsterne ved en veloverstået prøveskydning. Derfor indgår han en okkult handel med djævelen om 7 magiske geværkugler. De 6 rammer rigtigt, men den 7. rammer helt vilkårligt og er beregnet til at gøre skytten sindssyg og dermed miste sin sjæl. Det meste af handlingen foregår udendørs og det har i høj grad påvirket orkestreringen og hele stemningen med den for romantikken så karakteristiske blanding af det naturlige og overnaturlige.

14/3 Tristan og Isolde (Wagner - 1865) I kraft af tonesproget er det blevet et af de hængsler, som hele musikhistorien kom til at dreje sig om, og som er begyndelsen på enden på den tonale musik (som det f.eks. høres i Lulu). Sammen med et fascinerende idéindhold om den ultimative kærlighed, tanker om det hinsidige, fornægtelse af livsviljen (Schopenhauer), døden, tilgivelse og forløsning er der tale om et værk, der i originalitet, kompleksitet og betydning for eftertiden ikke kan overvurderes. Wagner bruger desuden orkestrets farver til at skabe stemningsuniverser, som danner klangbund for værkets indtagende meditative karakter og fantastiske kærlighedsduetter.

28/3 Elektra (Strauss - 1909) Hører man den 1. gang kan den med scenerier og musik så uhyggelig som i en Hitchcock-film virke krads; har man hørt den 3-4 gange kan man ikke undvære den pga. formatet, ægtheden, udtryksfuldheden, dybden, intensiteten, storformen med symmetrien og den blændende orkestrering m.m. Det er det berømte græske hævndrama om Elektras forgudede, men dræbte far Agamemnon og hendes dødeligt forhadte mor og dennes elsker - og de lever lidt endnu. Elektras hævn lykkes, men hun betaler den højeste pris.

4/4 Lulu (Berg - 1935) Dette 80-årige verdensberømte mesterværk kan stadig chokere. I koncept, udformning og tolvtonesprog er det et unikt åndsprodukt, som alle bør kende. Et bemærkelsesværdigt forhold ved operaen er det rum eller felt, som udspændes mellem handlingens meget jordnære, brutale og erotiske forhold og så den elitære, eksklusive og luksuriøse musik, som den er beskrevet med. Den smukke og erotiske Lulu er som en ‘femme fatal’ centrum for kærlighed, forelskelser, mord og selvmord. Hun ender i prostitution, hvor den sidste kunde er Jack the Ripper!

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.
Holdoversigt
Hold Nr. Afholdes Sted Foredragsholder Lektioner Pris
71025
tir 31-01-17 13:00
Roskilde
Bjørn Steding-Jessen
36 lekt.
Kr. 673