Kreative fag

Syning af historiske dragter og teaterkostumer

Dette kursus kræver nogen sy-erfaring. Kurset vil tage udgangspunkt i kursisternes ønsker, men vil især handle om, hvordan man via undertøjet "bygger kroppen op".

Hver stilperiode har sin profil. Den kan være lang og smal som i gotikken og empiren, eller den kan være bred og voluminøs som i barokken og 1980'erne.
Ved hjælp af korsetter, krinoliner og tournurer har man skabt den ønskede profil, som var en forudsætning for hver tidsalders moderigtige look.

På kurset vil der være mulighed for at sy korsetter, hoftepolstringer, krinoliner, toumurer, chemiser, bloomers osv. efter originale, historiske mønstre.

Hver enkelt kursist kan naturligvis ikke nå alt, men må vælge et par ting ud. Men der er jo også megen lærdom at hente ved at se, hvad hinanden arbejder med.

Undervejs i kurset kommer vi ind på dragt-historie og materialelære.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.