Sprog

Brasiliansk / Portugisisk II

Bog: Falar…Ler…Escrever portugues - Um curso para estrangeiros, Emma Eberlein O. F. Lima & Samira A. Lunes.
Samt originale tekster om kultur, historie og aktuelle forhold.
Grammatik, samtaler og træning i at udtrykke sig på portugisisk.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.