Sprog

Engelsk I - begyndere

Du har ringe kendskab til det engelske sprog, kender få eller ingen engelske ord. Vi lærer engelsk fra grunden og at sammensætte enkle sætninger således, at man kan klare de mest nødvendige situationer på rejser m.m. Der lægges vægt på det daglige sprog.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.