Sprog

Engelsk niveau 2

For kursister med 1-2 sæsoners engelsk undervisning

Der vil blive lagt vægt på konversation og træning af talefærdighed i en afslappet atmosfære. På kurset læses små enkle tekster og det daglige sprog til bl.a. rejsebrug trænes. Der øves i sætningsdannelse og i at høre og opfatte, hvad der siges via lytteøvelser. Desuden arbejdes der med at udvide det praktiske ordforråd, og der gennemgås lidt nødvendig grammatik med øvelser.

Der indgår også dialoger og små deltagerbidrag i undervisningen, så deltageraktiviteten fremmes. Der tages udgangspunkt i kursisternes og holdets niveau.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.
Holdoversigt
Hold Nr. Start Sted Underviser   Pris
191402
man 16-09-19 14:40
Roskilde
Sannie Foxberg
23 gange
Kr. 1858