Sprog

Engelsk niveau 5

Du har kendskab til engelsk svarende til niveau 4, dvs. du forstår en del engelsk og kan klare almindelige samtaler, men vil gerne udvide ordforrådet, bedre kunne forstå, hvad du hører, blive bedre til at formulere dig skriftligt og mundtligt, tale mere frit samt kunne læse lidt mere komplekse tekster. På niveau 5 arbejder kursisterne mere selvstændigt.
Der inddrages tekster fra noveller, artikler fra pressen og nyhederne, engelske magasiner, film. Aktuelle emner tages op til diskussion, der læses info om engelsktalende lande samt anvendes mere komplekse grammatiske øvelser.
Målet er at få en større viden om sproget, og større indblik i den engelsksprogede verden samt øge sprogfærdighederne.

Prisen er inkl. kursusmateriale.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.