Sprog

Fusionskursus - engelsk og tysk

Fusionskursus for den travle lidt øvede - engelsk og tysk i ét kursus

Fusionskurset er udarbejdet for at spare tid for kursisten og for at man kan bruge indholdet, hvis man både skal rejse i engelsk- og tysktalende lande på samme ferie eller anvender begge sprog på sit arbejde.
På dette kursus arbejder vi både med engelsk og tysk daglig konversation, rejseudtryk, læser små aktuelle tekster samt udvider ordforrådet og afpudser talefærdigheden.

Prisen er inkl. kursusmateriale.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.