Sprog

Fransk 2 - for lidt øvede

Dette kursus henvender sig til dig, som allerede kan lidt fransk (svarende til ét års undervisning), og som gerne vil kunne klare sig lidt bedre på rejsen o. lign.

Vi går stille og roligt frem, så alle kan følge med - der er plads til alle. Megen fokus på at tale og forstå fransk. Lidt af den mest brugte grammatik, så man kan bygge sætningerne bedre op. Lettere tekst-materiale. Efterhånden vil du kunne mere end blot at bestille to øl og et frimærke, du vil kunne føre lettere samtaler.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.