Sprog

Fransk - begyndere

Dette kursus henvender sig til alle, der er interesserede i at lære det grundlæggende i fransk. Formålet er at opnå kompetencer til at formulere og forstå enkle sætninger i hverdags situationer. Det er ikke nødvendigt tidligere at have haft fransk.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.