Sprog

Fransk - let øvede

Den studerende har allerede et vist kendskab til sproget og har haft ca. 100 timers undervisning i fransk. Blandt målene for kurset er en større forståelse af hverdags sprog. De studerende vil lære at kommunikere uden problemer på rejser, diskutere deres interesser og give korte forklaringer om et projekt eller en idé.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.