Sprog

Fransk - øvede

Dette kursus forudsætter, at den studerende har en generel og spontan sprogfærdighed og kan deltage i en samtale om et generelt emne på en klar og detaljeret måde med velargumenterede meninger. Målet med kurset er at lære at udtrykke sig almindeligt og godt struktureret om komplekse problemstillinger. Vi vil diskutere aktuelle emner og læse avisartikler og korte litterære tekster.

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.