Sprog

Italiensk 5

Vi starter med at genopfriske sproget og fortsætter med at træne ordforråd og talefærdigheder via øvelser, samtale og rollespil. Vi prioriterer, at du kan udtrykke dig klart og præcist og kan fortælle om dine meninger og holdninger. Vi arbejder med tekster, som handler om samfund, kultur og medier. Vi fortsætter med at bruge fremtid og ”gerundio”, men vi begynder også at bruge konjunktiv og ”condizionale” og tager udgangspunkt i Passaparola 2 (fra lektion 33).

OBS!! Den anførte pris for pensionister, efterlønnere og ledige dagpengemodtagere gælder udelukkende personer med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune.